Raadvad

Renovering af fredet bygning I løbet af August måned afsluttede vi i samarbejde med hovedentreprenør, Michael Hindevad, en komplet tagomlægning af Udflytterbørnehaven Bøgely i Lyngby. Vores arbejde har bestået i, at oplægge naturskiffertag på et fast undertag. Herudover diverse Zinkarbejde på kviste, rygninger mm. Bygningen Bøgely er opført i 1842 i schweitzerstil af

Læs mere » »